Regeringen röstade idag igenom höjning av RUT avdraget från 25.000kr till 50% av arbetskostnaden och max 50.000kr per år. Man har även tagit bort åldersgränsen vid 65. Detta gäller retroaktivt från och med 1 Jan 2019.