Ja, om den inhyrda arbetstagaren har varit placerad hos ditt företag på samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader, under en period om 36 månader från den 1 oktober 2022. Erbjudandet om anställning ska lämnas senast en månad efter att tidsgränsen har passerat, och arbetstagaren måste få skälig tid att ta ställning till erbjudandet. Om kundföretaget inte vill erbjuda anställning kan de i stället betala en ersättning till arbetstagaren som motsvarar två aktuella månadslöner. Om detta inte följs kan kundföretaget behöva betala skadestånd till arbetstagaren. Värvningsklausuler och kollektivavtal kan påverka dessa regler.

 

Group of Multiethnic Diverse People with Different Jobs