På ditt slutskattebesked kan du se hur mycket du ska betala och när pengarna senast ska vara insatta på Skatteverkets konto. Fram till dess kan du när som helst betala in kvarskatten. Kvarskatt kallas också för underskott av slutlig skatt. Tänk på att räntan från 1 november är 17,5% om du inte betalar in skatten i tid.

Räntan på skattekontot höjs från den 1 november 2022

Den 1 november 2022 höjs den låga kostnadsräntan från 1,25 procent till 2,5 procent, och den höga kostnadsräntan från 16,25 procent till 17,5 procent. För dig som har skatt att betala gäller att din inbetalning måste ha bokförts på skattekontot innan den 1 november 2022 för att inte påverkas av höjningen. Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjs från 0 procent till 1,125 procent.

källa: https://skatteverket.se/privat/deklaration/betalakvarskatt.4.12815e4f14a62bc048f106ca.html