Digital inlämning av årsredovisning – frågor och svar.

26 mars öppnar Bolagsverkets tjänst för digital inlämning av årsredovisningar. Men vad gäller egentligen? Kan alla bolag lämna in sin årsredovisning digitalt? Björn Rydberg, auktoriserad revisor och ordförande i föreningen XBRL Sweden, svarar här på några av de hetaste frågorna.

Hur skiljer sig processen mot hur det ser ut i dag?

Svar: Processen med att ta fram en årsredovisning och revisionsberättelsen ser i princip ut som i dag. Dokument tas fram som vi är vana vid, på papper med sedvanlig signering alternativt elektroniskt med elektronisk signatur. Vi får ett original som vi arkiverar som tidigare.

Vad är det som ska lämnas in till Bolagsverket?

Svar: Det som ska lämnas in är så kallade elektroniska avskrifter av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Via vår programvara skapas en datafil motsvarande innehållet i dokumenten (i formatet iXBRL).

Kommer alla aktiebolag kunna lämna in sin årsredovisning digitalt 26 mars?

Svar: Nej, det krävs en programvara som är certifierad av bolagsverket för att kunna ladda upp filerna. Tjänsten är byggd som en ”maskin till maskin”-lösning där programvaruleverantörer är centrala i att skapa smidiga och smarta lösningar. Dessutom är det bara K2-årsredovisningar som kan lämnas in nu i det första steget.

Vem laddar upp iXBRL-dokumentet?

Svar: Vem som helst som bolaget utser, men det vanligaste lär bli att det är en redovisningskonsult som hanterar det. Datafilen laddas upp i ett så kallat ”Eget Utrymme”. Detta är ett försteg till ingivningen som Bolagsverket inte har tillgång till.

Behöver företagets vd eller styrelseledamöter engageras vid digital inlämning?  

Svar: Ja, innan iXBRL-dokumenten slutligt lämnas in till Bolagsverket måste vd eller en styrelseledamot signera fastställelseintyget elektroniskt med sitt bankID.

Pernilla Halling

Denna text publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Foto: EY

Bolagsverkets frågor och svar om digital inlämning
http://www.bolagsverket.se/om/oss/samverkan/digital-ingivning/fragor-svar

Bolagsverkets film om digital inlämning
http://www.bolagsverket.se/om/oss/samverkan/digital-ingivning/lamna-in-arsredovisning

Dela med dig av denna artikel!

PÅVERKAR DETTA MITT FÖRETAG?
Har du frågor eller funderingar kring denna artikel? Då kan du fråga oss.

FRÅGA OSS