Upp till tre redovisningsperioder januari–september 2020

Du kan få anstånd för redovisningsperioder som du har redovisat under perioden januari–september 2020. Antalet redovisningsperioder beror på hur lång din redovisningsperiod är.

I tabellen ser du hur många redovisningsperioder du kan få anstånd för.

Skatt Din redovisningsperiod Hur många perioder kan jag få anstånd för?
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt Kalendermånad Tre redovisningsperioder
Moms Kalendermånad Tre redovisningsperioder
Moms Kvartalsvis (tre månader) En redovisningsperiod

Kostnadsränta och anståndsavgift

Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Räntan och avgiften beslutas av riksdagen.

Kostnadsränta

Räntan är för närvarande 1,25 procent. Räntan läggs till beloppet du har fått i anstånd. När du sedan betalar skatten och avgiften, betalar du även räntan.

Anståndsavgift

Utöver ränta kommer du att få betala en särskild anståndsavgift. Avgiften är 0,3 procent på det beviljade anståndsbeloppet. Avgiften tas ut per påbörjad kalendermånad från och med månaden efter att anståndet beviljas till och med den månad du ska betala anståndet. Du betalar även anståndsavgiften samtidigt som skatten och räntan.