SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Om du bor i ett annat land och arbetar i Sverige betalar du normalt skatt i Sverige för inkomsten från arbetet.
Du kan själv ansöka om SINK eller så kan din arbetsgivare göra det för din räkning.
Enklast gör du det via vår tjänst Ansökan om särskild inkomstskatt – SINK