Entreprenören får större ansvar för lönen.

Regeringen vill att ett entreprenörsansvar för löner i bygg- och anläggningsbranschen införs. Syftet är att motverka osund konkurrens och att skydda arbetarnas löner.

Bygg- och anläggningsbranschen är en bransch som bland annat har brottats med problem med fusk, kriminalitet och mutor. Samtidigt byggs det för fullt i ett Sverige i högkonjunktur. Nu vill regeringen skärpa entreprenörens ansvar. Därför har man lagt fram ett lagförslag som innebär entreprenörsansvar för löner.

Det betyder att om en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen inte får sin lön, ska hen kunna få betalt av det företag som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara.

Om entreprenörsansvaret aktualiseras kan den entreprenör som betalat arbetstagarens lön i efterhand kräva ersättning från arbetsgivaren.

Regeringen hoppas att förslaget framför allt ska ha en preventiv effekt och göra det svårare för oseriösa aktörer. Kontrollerna av vilka underentreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser förväntas bli mer noggranna.

Lagförslaget innebär även att arbetstagaren och facket ska ha rätt till information om aktörerna i entreprenadkedjan. Den anställde eller facket ska veta vem de ska vända sig till för att gå vidare med sitt krav. Därför kommer, om lagförslaget blir verklighet, arbetsgivare, uppdragsgivare och huvudentreprenör vara skyldiga att lämna information om övriga aktörer som omfattas av informationsskyldigheten. Brott mot detta föreslås kunna leda till skadestånd.

Enligt lagförslaget ska parterna på arbetsmarknaden fortsatt kunna reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal, som då ska tillämpas i stället för lagstiftningen.

Regeringen vill att de nya reglerna ska träda i kraft 1 augusti 2018, men ska bara gälla entreprenadavtal som ingås efter detta datum. Entreprenörsansvaret föreslås även gälla både inhemska och utstationerade arbetstagare.

Charlotta Marténg

GÅ TILL ARTIKELN

Dela med dig av denna artikel!

PÅVERKAR DETTA MITT FÖRETAG?
Har du frågor eller funderingar kring denna artikel? Då kan du fråga oss.

FRÅGA OSS