Med kostnadsfria tjänsten Påminnelse Direkt får du professionell hjälp att driva in betalningen. Du väljer vilka av dina förfallna fakturor som ska hanteras och överlåter hanteringen till Visma F

inancial Solutions. Snabbt och smidigt och med full insyn i ärendets status. När skulden drivits in får du in pengarna på ditt konto. Har du bankkoppling matchas betalningen automatiskt mot fakturan. Enklare kan det inte bli.

Så här funkar det:

När du saknar betalning för en faktura markerar du att du vill använda tjänsten Påminnelse Direkt för den. Då sänds en påminnelse till din kund.
Betalas inte påminnelsen går det ut ett inkassokrav.
Skulle även detta lämnas obetalt gör vi en bedömning om vidare åtgärder, där bland annat din kunds betalningsförmåga undersöks. Om den bedöms vara fullgod, går vi vidare med kravet till kronofogdemyndigheten för fortsatt kravhantering.
Du har full kontroll över varje steg och kan när som helst avbryta.

för att aktivera i eEkonomi klicka på Appar och tillval.

Behöver du hjälp att komma igång kontakta din konsult eller klicka p å länken nedan

https://www.visma.se/inkasso/integrationer/paminnelse-direkt-eekonomi/