Centsoft flyttas idag till molnet och kommer att ligga nere hela eller delar av tisdagen 12 Dec