VARFÖR SKA DU ANLITA EN AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT?

Om Du väljer att anlita en auktoriserad redovisningskonsult kan Du känna Dig trygg. Auktorisation borgar för kvalitet, kompetens och erfarenhet. En auktoriserad redovisningskonsult tar ansvar för att de utförda tjänsterna håller hög kvalitet, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i redovisningen. Det blir rätt från början.

Auktorisationen består av fyra hörnstenar.

En auktoriserad redovisningskonsult :

  • deltar i löpande vidareutbildning om nya regler och nya praxis.

  • blir kvalitetskontrollerad.

  • är ansvarsförsäkrad för din trygghet.

  • arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, REKO.

Det är FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare som utfärdar auktorisationen.
Auktoriserade redovisningskonsulter skall förnya sin titel vart sjätte år. FARs medlemmar har regler för god yrkessed som gäller alla medlemmar och alla slags uppdrag. FAR genomför regelbunden kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag.

Vi är medlemmar i FAR branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare.

Läs mer om auktorisationen på www.far.se

ISO är en förkortning som står för International Organisation for Standardization. ISO 9001 är en internationell ledningssystemstandard vars syfte är att agera som stöd för att kontinuerligt förbättra samt utveckla företag och dess ledningssystem.

När en auktoriserad redovisningskonsult hjälper dig med din årsredovisning eller ditt årsbokslut kan du få en bokslutrapport. Bokslutsrapporten bekräftar att redovisningskonsulten följer en standard och att redovisningen och den ekonomiska rapporteringen håller hög kvalitet.

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko är en nationell standard för hur redovisningstjänster ska utföras. Den syftar till att skapa kvalitet i redovisningen, till nytta för företagaren, näringsliv och samhälle.

VILKA STANDARDER FÖLJER MARONI?

För oss är det väldigt viktigt att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda.

DNV

KORT OM DNV

Vi på Maroni AB arbetar i enlighet med vårt ISO 9001 certifierat verksamhetssystem. Vi är certifierade av DNV som är en av världs ledande leverantör av tjänster inom bl.a, certifiering och utbildning. Vi har under många år byggt upp ett ledningssystem som ska säkerställa hög kvalitet och säkerhet på våra tjänster.

Mer om DNV GL

FAR

KORT OM FAR

Det är FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare som utfärdar auktorisationen. Auktoriserade redovisningskonsulter skall förnya sin titel vart sjätte år. FARs medlemmar har regler för god yrkessed som gäller alla medlemmar och alla slags uppdrag. FAR genomför regelbunden kvalitetskontroll.

Mer om FAR

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS
Vi hjälper dig med redovisning på toppnivå, kontakta oss idag så kan vi boka ett möte.

KONTAKTA OSS