• Höjning av reseavdraget för arbetsrelaterade resor: Avdraget för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil ökas från 18,50 kr till 25 kr per mil. Avdraget för resor med förmånsbil ökas från 6,50-9,50 till 12 kr per mil.
  • Skattesänkning för personer över 65 år som arbetar: Skatten sänks för personer som har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Skattesänkningen uppgår till genomsnittligt 1 900 kronor per år.
  • Åldersgränsen för grundavdrag höjs till 66 år.
  • Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt: Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 80 öre per liter, samtidigt sänks skatten på lågbeskattad olja med 722 kronor per kubikmeter.
  • Förstärkt skatteavdrag för installation av grön teknik: Subventioneringen för solceller höjs från 15% till 20%.
  • Skatten på alkohol och tobak höjs från 1 januari 2023. Skatten på öl och vin höjs med 5%, skatten på sprit med 1% och skatten på cigaretter, snus och övrig tobak höjs med 3%.
  • Energiskatten på el och flygskatten höjs med 9%.
  • Utökad rapporteringsskyldighet DAC7 mellan EU-länder.